verbinding

Als zorgverlener dien je aan vele kwaliteitseisen te voldoen, en zelfs nog meer wanneer je zelfstandig zorgverlener bent. Jaarlijks volg ik bijscholingen om up-to-date te blijven in mijn vak zodat ik hoogwaardige zorg kan blijven leveren. Daarnaast ben ik aangesloten bij of voel verwantschap met een aantal goede initiatieven. Hieronder zie je die verschillende verbindingen. Zij waarborgen mijn kwaliteit, maken zich sterk voor zelfstandigen, voor onze vrijheden, of vertegenwoordigen bijvoorbeeld een klachtencommissie.
 

• kwaliteitskeurmerk
• brancheorganisatie
• klachtencommissie
• beroepsvereniging
• organisatie voor zzp’ers
• schenkkring bij ziekte
• digitaal platform voor vrije samenleving
• collectief van zorgverleners

 

Mijn Keurmerk Kiwa

KIWA Keurmerk is een kwaliteitskeurmerk voor zelfstandige ondernemers in de zorg. Ik ben gecertificeerd volgens de eisen die het Keurmerk ZZP’ers Zorg stelt. Het keurmerk is bedoeld voor zorgverleners in de thuiszorg die als zelfstandig ondernemer hun diensten aanbieden aan particuliere cliënten, thuiszorgorganisaties en zorginstellingen. Het toont aan dat ik voldoe aan de specifieke eisen en meest recente wet- en regelgeving. Het geeft je de zekerheid dat ik als zzp’er voldoe aan de geldende beroeps- en ondernemerseisen en kwalitatief goede zorg verleen.

V&VN en Kwaliteitsregister V&V

V&VN is met 105.000 leden de grootste beroepsvereniging van Nederland. De vereniging maakt zich sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Goede zorg vraagt passie voor het vak, maar ook deskundigheid en professionaliteit. Het Kwaliteitsregister V&V is een hulpmiddel waarmee ik mijn activiteiten op het gebied van leren en ontwikkelen vastleg in een persoonlijk portfolio. Het helpt me om te voldoen aan de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering en aan te tonen dat ik deskundig ben in mijn vakgebied en goede zorg geef aan cliënten.

SoloPartners

De brancheorganisatie voor zelfstandige zorgprofessionals vertegenwoordigt de groep zelfstandige zorgprofessionals bij externe partijen zoals gemeenten, zorgverzekeraars en beleidsmakers. SoloPartners’ pakket zorgt ervoor dat ik voldoe aan wet- en regelgeving. Ook hebben zij een adviserende rol op gebied van zelfstandig ondernemen in de zorg. 

Klachtencommissie

Heb je zorg ontvangen van mij en ben je niet tevreden? Breng me op de hoogte en maak het bespreekbaar. Ik sta altijd open voor een gesprek. Mochten we er onverhoopt samen niet uitkomen dan kun je contact opnemen met de klachtenregeling waar ik bij aangesloten ben. Deze klachtenregeling bestaat uit een externe klachtenfunctionaris en een door het ministerie erkende onafhankelijke geschilleninstantie. De klachtenfunctionaris zal de klacht met je bespreken.

ZZP Nederland

Als zelfstandige zonder personeel voel ik me gesteund door ZZP Nederland. Als de grootste organisatie voor zzp’ers is een van de speerpunten het behartigen van de belangen van zzp’ers in ‘politiek Den Haag’. Door een mening die gevormd wordt door de achterban van bijna 50.000 aangesloten zelfstandigen en door het aandragen van werkbare oplossingen is ZZP Nederland een scherp, maar gewaardeerd aanspreekpunt in Den Haag.

Verder ben ik aangesloten bij een Broodfonds. Een Broodfonds bestaat uit minimaal twintig tot maximaal vijftig ondernemers, die elkaar kennen en vertrouwen. Wij steunen elkaar bij ziekte. Het Broodfonds is een collectieve voorziening voor arbeidsongeschiktheid, ontwikkeld dóór en vóór ondernemers. Vaak wordt dit type voorziening ook wel aangeduid als ‘schenkkring’. Dit concept spreekt mij aan als ondernemer omdat het de zelfstandigheid bevordert, het gaat om vertrouwen in elkaar en het is bovendien betaalbaar.

Keuze Vrij Bij Mij

Keuzevrijbijmij.nl is hét digitale platform waarop je winkels, artsen, bedrijven, scholen en andere dienstverleners of organisaties vindt waar je altijd welkom bent. Ook zonder test of vaccin, voor een vrije samenleving zonder uitsluiting.
Door de invoering van testen voor toegang en het coronapaspoort worden miljoenen Nederlanders uitgesloten van evenementen, winkels, horeca, publieke gebouwen en zelfs zorg en onderwijs. Keuze Vrij Bij mij staat voor een vrije samenleving waar iederéén altijd welkom is. Ongeacht individuele keuzes over lichaam en gezondheid. Ik voel mij thuis bij deze vrijheid en sloot mij daarom in liefdevolle overtuiging bij hen aan.

Zorgmedewerkers Verenigd

Tot slot voel ik mij verwant met mijn collega-zorgverleners. Zorgmedewerkers Verenigd is een groep verpleegkundigen en verzorgenden uit vele sectoren van de gezondheidszorg. Ik onderschrijf hun belang dat mensen op een menswaardige manier kunnen leven en sterven zonder eenzaamheid, angst en dwang. Leven en werken in een samenleving die elk mens in zijn waarde laat. Naast cijfers horen ook woorden over menselijkheid, integriteit en autonomie de inhoud van het debat te zijn. Gezond zijn is meer dan Covid-vrij zijn. Door ervaringsverhalen te delen willen zij aandacht vragen voor de nevenschade die ontstaat in de fysieke- en mentale gezondheid.

Zorgnomade

Ginny Warner
Levenseindebegeleider

iPhone

+31 6 11 38 73 43

E-mail

ginny@zorgnomade.nl

Volg me

Life is too short to pretend it’s not…

~ Ginny Warner